ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤ


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤ


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


1 . ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ( ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ )

2 . ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ .

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η κατάθεση των βιογραφικών γίνεται στο παρακάτω mail
adespoin@gmail.com